تلفن: 88458009 - 88458221

چاپ پوستر

در طراحی و انتخاب سایز، رنگ و نوشتار پوستر جسورانه عمل كنيد. فقط به‌اندازه‌ی يك نگاه فرصت داريد تا توجه مخاطب را جلب كنيد. دركل اولويت چاپ پوستر اين است كه رويدادی را به اطلاع اشخاص برساند. اطلاعات باید به‌آسانی از راه دور قابل‌خواندن باشد تا توجه مشتری شما را جلب كند. در طراحی پوستر، متن موردنظر از سه بخش مجزا تشكيل می‌شود: یک عنوان: این اصلی‌ترین بخش در طراحی پوستر است. دوم جزئیات: به شیوه‌ای مختصر اطلاعات را ارائه دهيد. سوم جذابیت بصری: رها کردن فضا به‌اندازه حدوداً نیمی از تیتر اصلی برای قسمت‌بندی مشخص و واضح ( انتخاب اغلب به دیگر عناصر و اهمیت متن دوم بستگی دارد.) در صورت نیاز به چاپ پوستر روی پلن های چاپ پوستر کلیک نمائید تا محاسبه آنلاین قیمت پوستر برای شما نمایش داده شود.


چاپ پوستر

0