تلفن: 88458009 - 88458221

جای کاغذ یادداشت

جای کاغذ یادداشت

جای کاغذ یادداشت

* درون جای کاغذ یادداشت 170 الی 200 برگ کاغذ با جنس تحریر 70 گرم قرار می گیرد.
* سایز کاغذ های یادداشت 9.8x9.8cm می باشد.
* سایز جای کاغذ یادداشت 22x105x105mm می باشد.
* متریال استفاده شده در تولید این محصول کریستال به رنگ مشکی می باشد.
* حداقل سفارش یک کارتن 100عددی می باشد.
* جهت سفارش با رنگ دلخواه حداقل سفارش در یک رنگ 5000عدد می باشد.
* قیمت هر عدد جای کاغذ یادداشت 3500تومان می باشد.

جای کاغذ یادداشت

0