تلفن: 88400449 - 88400465

خرید جای کاغذ یادداشت | جای کاغذ یادداشت

خرید جای کاغذ یادداشت | جای کاغذ یادداشت

جای کاغذ یادداشت

خرید جای کاغذ یادداشت | جای کاغذ یادداشت
* درون جای کاغذ یادداشت 170 الی 200 برگ کاغذ با جنس تحریر 70 گرم قرار می گیرد.
* سایز کاغذ های یادداشت 9.8x9.8cm می باشد.
* سایز جای کاغذ یادداشت 22x105x105mm می باشد.
* متریال استفاده شده در تولید این محصول کریستال به رنگ مشکی می باشد.
* حداقل سفارش یک کارتن 75عددی می باشد.
* جهت سفارش با رنگ دلخواه حداقل سفارش در یک رنگ 5000عدد می باشد.
* قیمت هر عدد جای کاغذ یادداشت 5000تومان می باشد.

0