تلفن: 88400449 - 88400465

محاسبه آنلاین قیمت چاپ دفترچه یادداشت سیمی

چاپ دفترچه یادداشت A5

چاپ دفترچه یادداشت سیمی | دفترچه یادداشت سیمی

• نوع فنر استفاده شده در دفترچه یادداشت ها ازنوع فنر دوبل می باشد.
• توجه داشته باشید هنگام طراحی جلد و صفحات داخلی، جهتی که فنر دفترچه قرار می گیرد را 1.5cm فاصله از متن و یا طرح در نظر بگیرید.
• چاپ جلد به صورت چهاررنگ و دو رو محاسبه گردیده است.

گزینه های سفارش:

سایز
نوع صحافی
نوع جنس جلد
سلفون
چاپ داخل
نوع چاپ داخل
نوع جنس داخل
تعداد برگ داخل
تیراژ
0